PERSONVERNERKLÆRING

INNLEDNING

Hensikten med denne personvernerklæringen er å informere deg om personopplysningene som Etex Building Performance BV – et aksjeselskap med firmaadresse i Oosterhorn 32 /34, 9936 HD Farmsum, Nederland, registrert med organisasjonsnummer 023.20.379 og MVA-nummer NL002 851 908B01 i foretaksregisteret til det nederlandske handelskammeret – som behandlingsansvarlig (heretter omtalt som «vi», «oss» og «vår») samler inn om deg via nettstedet www.siniat.nl og tilhørende underdomener (heretter kalt «nettstedet») eller i forbindelse med kundeforholdet ditt hos oss. Vi beskriver her hvorfor og på hvilket juridisk grunnlag vi samler inn og behandler slike personopplysninger, og hvordan vi håndterer personopplysningene som du oppgir til oss eller som vi får gjennom besøket ditt på nettstedet. Ved å bruke nettstedet bekrefter du å ha godtatt denne personvernerklæringen.

RETTSLIG GRUNNLAG

Rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysningene dine er det uttrykkelige samtykket fra deg, en lovfestet plikt eller vår legitime interesse med hensyn til kundeforholdet ditt hos oss.

Hvis behandlingen av personopplysningene dine er samtykkebasert, har du rett til når som helst å trekke tilbake samtykket du har gitt. Dette påvirker ikke lovligheten av behandlingen som allerede har funnet sted

INNSAMLEDE PERSONOPPLYSNINGER

Vi samler inn personopplysninger om deg (heretter omtalt som «personopplysninger») på tre måter:

  • Når du registrerer deg og sender informasjon som du legger inn på bestemte sider på nettstedet. Stjernemerkede (*) opplysninger er nødvendige for behandlingsformålene nedenfor. Eksempler på personopplysninger som samles inn direkte fra deg, er for- og etternavn, hjemme- eller jobbadresse, privat eller jobb-e-postadresse, privat- eller jobbmobilnummer eller annet telefonnummer, meldinger, prosjektinformasjon eller annen personlig informasjon eller kontaktinformasjon du oppgir til oss. Vi kan også be deg om kommentarer, forslag eller annen tilbakemelding i forbindelse med nettstedet og selskapet vårt eller produktene/tjenestene vi tilbyr. I forbindelse med konkurranser, premietrekninger, kampanjer eller andre markedsføringsaktiviteter kan du i tillegg bli bedt om ytterligere informasjon i form av f.eks. dokumenter eller bilder som du laster opp.
  • Gjennom bruk av informasjonskapsler. Du kan lese mer om informasjonskapsler nedenfor.
  • I forbindelse med kundeforholdet ditt hos oss.

BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker personopplysningene dine utelukkende i den grad det er nødvendig for at vi skal kunne:

  • svare på direkte forespørsler fra deg, slik det beskrives ved innsamlingen av personopplysningene eller opplyses til deg før bruk av personopplysningene på grunnlag av ditt uttrykkelige samtykke eller vår berettigede interesse
  • administrere bruken din av nettstedet – innbefattet eventuell deltakelse i konkurranser, premietrekninger, kampanjetilbud eller markedsføringsaktiviteter – på grunnlag av ditt uttrykkelige samtykke og
  • sende deg e-poster/brev/tekstmeldinger med markedsføring av varemerkene våre, tilknyttede selskaper og/eller samarbeidspartnere som vi kjører felles kampanjer eller utfører programmer med som du kan ha interesse av, på grunnlag av ditt uttrykkelige samtykke

Personopplysningene du oppgir til oss, kan bli kombinert med andre personopplysninger vi får om deg, til samme formål, fra andre kilder – også når du oppgir personopplysninger på andre steder eller via et annet medium (f.eks. en plattform for sosiale medier). Disse kildene er varemesser eller kontoadministratorene våre.

Personopplysningene dine vil ikke bli brukt til andre formål enn som angitt i denne personvernerklæringen, med mindre det skjer på grunnlag av en lovfestet rett. Vi vil i alle tilfeller informere deg før vi eventuelt bruker personopplysningene dine til formål som ikke er angitt i denne personvernerklæringen. Når det gjelder samtykkebaserte aktiviteter, vil vi ikke behandle personopplysningene dine til nye formål uten at du på forhånd har gitt samtykke til dette.

SENSITIVE PERSONOPPLYSNINGER 

Vi verken samler inn eller behandler sensitive personopplysninger om deg. Som sensitive personopplysninger (også kalt særlige kategorier av personopplysninger) regnes blant annet følgende: opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, opplysninger om politisk oppfatning, opplysninger om religion eller filosofisk overbevisning, opplysninger om fagforeningsmedlemskap, genetiske opplysninger, biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere noen, helseopplysninger, opplysninger om seksuelle forhold eller opplysninger om seksuell legning.

DIREKTE MARKEDSFØRING

Vi bruker personopplysningene dine i forbindelse med direkte markedsføring etter uttrykkelig samtykke fra deg eller på grunnlag av vår legitime interesse, med mindre gjeldende lov forbyr en slik bruk.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta kommersiell eller markedsføringsrelatert informasjon fra oss, kan du når som helst, og uten å oppgi grunn, reservere deg mot direkte markedsføringskampanjer og trekke tilbake samtykket til fremtidig behandling av personopplysningene dine. Dette gjør du ved å sende en e-post til info@promat.nl der du legger inn «opt-out» i emnelinjen. Alternativt kan du reservere deg mot denne typen kommunikasjon ved å følge prosedyren som er angitt i hver markedsføringsutsendelse du mottar fra oss. 

Hvis du velger å ikke lenger motta markedsføringskommunikasjon, sender vi deg kun informasjon knyttet til eventuelle avtaler du har inngått med oss. 

AUTOMATISERT BESLUTNINGSTAKING 

Forutsatt at du har gitt uttrykkelig forhåndssamtykke til dette, benytter vi oss av automatisert beslutningstaking, innbefattet profilering. Du har imidlertid alltid rett til ikke å bli underlagt dette. Automatisert beslutningstaking, innbefattet profilering, innebærer at vi bruker en informasjonskapsel for å fastslå ut fra klikkatferden din på nettstedet hvilke produkter du er interessert i og hvilken type kunde du er. Ved hjelp av denne innsikten kan vi sende deg skreddersydd markedsføring basert på produktene du har vist interesse for.

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER OG VIDEREFORMIDLING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL MOTTAKERE I TREDJELAND

Vi vil ikke frigi eller gjøre personopplysningene dine tilgjengelige for en tredjepart med mindre du har gitt uttrykkelig samtykke til dette, det er nødvendig for å innfri avtalen vi har med deg eller det er tillatt/pålagt iht. lov, en offentlig instans eller en rettsinstans.

Vi videreformidler personopplysningene dine til følgende mottakere: Etex Services NV.

Hvis personopplysningene dine føres ut av EØS til behandlere eller tredjeparter i land som Europakommisjonen ikke anser å garantere tilstrekkelig god beskyttelse av personopplysninger, sørger vi for at det tas sikkerhetsforanstaltninger i samsvar med nasjonal og europeisk personvernlovgivning.  Send oss gjerne en e-post på info@siniat.nl hvis du vil vite mer om disse sikkerhetsforanstaltningene og hvor de brukes. 

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen eller enheten din når du besøker et nettsted. Hensikten med disse informasjonskapslene er å gi deg en bedre nettstedsopplevelse og formidle informasjon til eierne av nettstedet. 

Generelt om informasjonskapslene som brukes

På dette nettstedet brukes informasjonskapsler for å lagre språkinnstillingene dine og hvilken type kunde du er, fastslå hvor mange vareprøver du får, la nettstedsbruken din analyseres av Google Analytics, muliggjøre sosial interaksjon med ulike eksterne sosiale nettsteder og gi oss mulighet til å skreddersy e-postene våre til deg ut fra hvilke produkter du er interessert i. Første gang du besøker nettstedet vårt vil startsiden vise et banner om informasjonskapsler. Du får her informasjon om retningslinjene våre for personvern og blir spurt om du godtar at vi bruker informasjonskapsler. Hvis du bruker nettstedet vårt aktivt og ikke nekter oss uttrykkelig å lagre informasjonskapsler, anses du å ha godtatt bruken vår av informasjonskapsler. Dette samtykket blir da lagret i nettleserinnstillingene dine, slik at informasjonen ikke trenger å gjentas på hver side på nettstedet. Hvis det ikke foreligger samtykke i nettleserinnstillingene dine (f.eks. hvis du har slettet informasjonskapslene dine), blir banneret med personverninformasjon vist på nytt neste gang du besøker nettstedet. Vi kan lagre og bruke bestemte teknisk nødvendige informasjonskapsler uten å innhente forhåndssamtykke fra deg. Krav om forhåndssamtykke gjelder heller ikke for bruk av øktinformasjonskapsler som slettes automatisk når du avslutter økten. Andre informasjonskapsler (f.eks. informasjonskapsler som forbedrer navigasjonen på nettstedet ved å tilpasse det viste innholdet ut fra valgene du har gjort, og ved å lagre bestemte opplysninger slik at du slipper å legge dem inn på nytt for hvert besøk) blir kun lagret og brukt hvis du har gitt samtykke til dette. I tabellen under finner du all informasjon om informasjonskapslene vi bruker på dette nettstedet.

Navn på informasjonskapsel

Kategori for informasjonen som lagres

Hensikt

Domene

Type informasjonskapsel

Varighet

Relatert til brukersporing

Kommunikasjon til en tredjepart

Personvernerklæring fra tredjepart

ASP.NET_SessionId

Technical information

Preserves the visitor's session state across page requests.

www.siniat.nl

Necessary

Session

no

No

https://www.siniat.nl/nl-NL

ASP.NET_SessionId

Technical information

Preserves the visitor's session state across page requests.

www.siniat.nl

Necessary

Session

no

No

https://www.siniat.nl/nl-NL

CookieLawBannerAccepted

Site navigation

Stores the user's cookie consent state

www.siniat.nl

Necessary

40 years

no

No

NA

siniatbe#lang

Site navigation

Registers your language selection to facilitate future browsing

www.siniat.nl

Preferences

Session

no

No

https://www.siniat.nl/nl-NL

siniatbe#persistedlang

Site navigation

Registers your language selection to facilitate future browsing

www.siniat.nl

Preferences

40 years

no

No

https://www.siniat.nl/nl-NL

scWfmAntiCSRF

Technical information

Prevents Cross-Site Request Forgery attacks where a malicious website can influence the interaction nltween a client browser and a web app that trusts the browser

www.siniat.nl

Necessary

Session

no

No

https://www.siniat.nl/nl-nl/handboek

CookieConsent

Visitor preferences

Stores the user's cookie consent state for the current domain

www.siniat.nl

Necessary

1 year

no

No

https://www.siniat.nl/nl-NL

_ga

Statistical data

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website

www.siniat.nl

Statistics

Session

Yes

Yes

https://www.siniat.nl/nl-NL

_gat

Statistical data

Used by Google Analytics to throttle request rate

www.siniat.nl

Statistics

Session

Yes

Yes

https://www.siniat.nl/nl-NL

_gali

Statistical data

Used by Google Analytics to throttle request rate

www.siniat.nl

Statistics

Session

Yes

Yes

https://www.siniat.nl/nl-nl/documentatie/referentieprojecten/bow-school

_gid

Statistical data

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

www.siniat.nl

Statistics

Session

Yes

Yes

https://www.siniat.nl/nl-NL

r/collect

Marketing data

Enables data collection for Display and Search Remarketing

www.siniat.nl

Marketing

Session

Yes

Yes

https://www.siniat.nl/nl-NL

collect

Statistical data

Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and nlhaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.

www.siniat.nl

Marketing

Session

Yes

Yes

https://www.siniat.nl/nl-NL

GPS

Device location tracking data

Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.

www.siniat.nl

Marketing

Session

Yes

Yes

https://www.siniat.nl/nl-nl/techplus

PREF

User tracking data

Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTunl videos across different websites.

www.siniat.nl

Marketing

8 months

Yes

Yes

https://www.siniat.nl/nl-nl/techplus

VISITOR_INFO1_LIVE

User tracking data

Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTunl videos.

www.siniat.nl

Marketing

179 days

Yes

Yes

https://www.siniat.nl/nl-nl/techplus

YSC

User tracking data

Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTunl the user has seen.

www.siniat.nl

Marketing

Session

Yes

Yes

https://www.siniat.nl/nl-nl/techplus

ai_user

 

Used by Microsoft Application Insights software to collect statistical usage and telemetry information. The cookie stores a unique identifier to recognize users on returning visits over time.

www.siniat.nl

Statistics

1 year

 

No

https://www.siniat.nl/nl-NL

ai_session

 

Preserves users states across page requests.

www.siniat.nl

Marketing

Session

 

No

https://www.siniat.nl/nl-NL

ai_session

 

Preserves users states across page requests.

www.siniat.nl

Marketing

Persistent

 

No

https://www.siniat.be/fr-be/documentation/construction-a-sec/plaques-de-platre

AI_buffer

 

Unclassified

www.siniat.nl

Unclassified

Session

 

No

https://www.siniat.nl/nl-NL

AI_sentBuffer

 

Unclassified

www.siniat.nl

Unclassified

Session

 

No

https://www.siniat.nl/nl-NL

AITR_ClientPerformanceMathError

 

Unclassified

www.siniat.nl

Unclassified

Session

 

No

https://www.siniat.nl/nl-nl/internal/icons

AITR_InvalidBackendResponse

 

Unclassified

www.siniat.nl

Unclassified

Session

 

No

https://www.siniat.be/nl-be/internal/empty-page

AITR_OnError

 

Unclassified

www.siniat.nl

Unclassified

Session

 

No

https://www.siniat.nl/nl-NL

AITR_TransmissionFailed

 

Unclassified

www.siniat.nl

Unclassified

Session

 

No

https://www.siniat.be/nl-be/producten-en-systemen/producten/platen/akoestische-vochtwerende-gipsplaat-lacoustic-wab-vierkante-perforatie-4

QUERY_RESULT

 

Unclassified

www.siniat.nl

Unclassified

Session

 

No

https://www.siniat.nl/nl-nl/documentatie/brochures-en-documenten

Google Analytics: Dette nettstedet bruker Google Analytics, et verktøy fra Google Inc. (Google), til å analysere nettdata. Informasjonskapsler fra Google Analytics hjelper oss å analysere hvordan brukerne benytter nettstedet.

Ettersom vi har aktivert funksjonen for anonymisering av IP-adresser, vil Google fjerne/anonymisere den siste åttebitgruppen i IP-adressene før de overføres mellom medlemslandene i EØS. Det er kun i unntakstilfeller at hele IP-adressen sendes til en Google-server i USA og avkortes der. Google bruker denne informasjonen til å analysere hvordan du benytter nettstedet, sende oss rapporter om nettstedsaktiviteten og levere andre tjenester knyttet til nettbruk og aktivitet på nettstedet. IP-adressen din blir ikke koblet til andre data hos Google.  Du kan lese mer personvern og vilkår for bruk på http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. På dette nettstedet brukes Google Analytics med utvidelsen «anonymizeIp» for å sikre at IP-adressene samles inn i anonymisert form (IP-maskering).

Slik reserverer du deg mot informasjonskapsler

Du kan blokkere informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren. Nettleserne gir vanligvis en viss kontroll over de fleste informasjonskapsler gjennom nettleserinnstillingene. På http://www.allaboutcookies.org finner du mer informasjon om hvordan du reserverer deg mot informasjonskapsler. 

Hvis du blokkerer informasjonskapsler, kan det imidlertid hende at du mister tilgangen til enkelte funksjoner på nettstedet eller at disse ikke lenger vil fungere som de skal.

Slik sletter/deaktiverer du informasjonskapsler

For å slette/deaktivere alle informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen din, kan du i de fleste nettlesere blokkere all bruk av informasjonskapsler eller slette informasjonskapsler som er lagret av bestemte domener/nettsteder. Se Hjelp-delen i nettleseren din for mer informasjon om hvordan du gjør dette:

For å hindre at Google samler inn og bruker data (informasjonskapsler og IP-adresse) på hvert nettsted du besøker, kan du laste ned og installere et nettlesertillegg fra https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no.

Du kan også klikke på følgende kobling for å blokkere bruk av Google Analytics på dette nettstedet. Det blir da lagret en opt-out-informasjonskapsel på datamaskinen din som sørger for at det heretter ikke samles inn data om deg når du besøker nettstedet:
Disable Google Analytics

Deling på sosiale nettverk

Vi bruker en plugin-modul (også kalt tilleggsprogram) som gir deg mulighet til å dele informasjonen på nettstedet på Facebook, YouTube, Pinterest og LinkedIn ved å trykke på «Del». 

Av hensyn til personvernet har vi bevisst valgt bort bruk av direkte plugin-moduler for sosiale nettverk på nettstedet vårt. I stedet benytter vi en alternativ teknisk løsning som gir deg frihet til selv å velge om eller når du vil sende opplysninger til sosiale nettverksoperatører. Du blir dermed aldri automatisk viderekoblet til et sosialt nettverk når du besøker nettstedet vårt. Nettleseren din oppretter forbindelse til de sosiale nettverksserverne først når du har trykket på den aktuelle knappen. Dette innebærer at når du trykker på elementer og deretter på ikonet for sosiale nettverk, samtykker du til at nettleseren oppretter forbindelse til sosiale nettverksservere og sender personopplysninger til operatøren av det sosiale nettverket, uavhengig av om du abonnerer på det aktuelle sosiale nettverket.

Vi har ingen kontroll over hvilke eller hvor mye data de sosiale nettverkene samler inn. Se personvernerklæringen for det aktuelle sosiale nettverket hvis du vil vite mer om formålet med og omfanget av datainnsamlingen, -behandlingen og -bruken, hvilke personvernsrettigheter du har og hvilke konfigurasjonsinnstillinger du kan velge.

KOBLINGER TIL TREDJEPARTSNETTSTEDER

På bestemte deler av dette nettstedet kan vi ha satt inn koblinger til tredjepartsnettsteder som ikke omfattes av denne personvernerklæringen. Disse koblingene er gitt for å gjøre det enklere for deg. Vær oppmerksom på at vi ikke har kontroll over disse tredjepartene og nettstedene, og at de kan ha andre personvernerklæringer som gjelder for informasjonen som samles inn om deg når du besøker nettstedene deres. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom personvernerklæringene for disse nettstedene før du oppgir personopplysninger.

OPPBEVARING

Personopplysningene dine blir ikke oppbevart lenger enn 36 måneder.

SIKKERHET OG KONFIDENSIALITET

Vi har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak i samsvar med standard bransjepraksis for å beskytte de behandlede personopplysningene. Imidlertid må alle involverte parter gjøre sitt for å ivareta sikkerheten. Vi oppfordrer deg derfor til å bidra til dette ved selv å ta forholdsregler som f.eks. å bruke sterke passord og holde alle brukernavn og passord konfidensielle (hvis aktuelt).

BARN PÅ NETTSTEDET

Dette nettstedet verken henvender seg til eller er beregnet på barn under 16 år. Vi samler ikke bevisst inn informasjon fra mindreårige. Hvis du tror at barnet ditt kan ha gitt oss personopplysninger, kan du kontakte oss på info@siniat.nl. 

DINE RETTIGHETER

Du kan til enhver tid benytte deg av retten din til å få innsyn i, korrigert eller slettet personopplysningene dine. Du kan også protestere mot at personopplysningene dine behandles, be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses, eller gjøre bruk av retten til dataportabilitet. Dette gjør du ved å sende et signert forespørselsskjema med vedlagt kopi av ID-kortet/passet ditt eller annen legitimasjon på e-post til info@siniat.nl eller per post til Etex Building Performance BV – marketing department, Oosterhorn 32 /34, 9936 HD Farmsum, Nederland. 

Du kan når som helst trekke tilbake et eventuelt samtykke du har gitt. Dette påvirker ikke lovligheten av behandlingen som allerede har funnet sted. 

Hvis du mener at behandlingen av personopplysninger er i strid med personvernloven, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet (særlig i EU-medlemslandet du er bosatt/jobber i eller der bruddet på personvernloven har funnet sted).

PERSONVERNOMBUD

Kontakt Eternits personvernombud på info@siniat.nl hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine eller hvordan du gjør bruk av rettighetene som følger av nasjonal og europeisk personvernlovgivning.

IKRAFTTREDELSESDATO OG ENDRINGER

Denne personvernerklæringen har vært i kraft siden 25. mai 2018. Vi forbeholder oss retten til når som helst og etter eget skjønn å revidere, tilpasse, tilføye eller slette partier i denne personvernerklæringen. Besøk denne siden jevnlig for å få med deg eventuelle oppdateringer. Hvis du fortsetter å bruke dette nettstedet etter at vilkårene har blitt endret, anses du å ha godtatt disse endringene. 

Tusen takk for at du besøker nettstedet vårt. 

 

 

60 års kompetanse

Testede og sertifiserte løsninger

Globalt servicenettverk